10/15/2014 04:43:00 PM

Wywiad z Minjae Lee (이민재), artystą-grafikiem z SeuluMINJAE LEE:

25 letni artysta-grafik z Seulu.W wieku 17 lat zaczął umieszczać swoje prace na Deviantart, gdzie zyskał olbrzymią popularność.

Od kilku lat z sukcesem tworzy i wystawia swoje dzieła na całym świecie.

Facebook: Minjae LeeEnglish version at the bottom of this post.

WERSJA POLSKA:

Cześć! Powiedz nam kilka słów o sobie.

Cześć, jestem 25-letnim artystą. Kocham piękno i harmonię, które zawsze staram się wyrażać.

Od kiedy zajmujesz się sztuką, ukończyłeś jakąś szkołę plastyczną?

Odkąd skończyłem 17 lat. Kiedy byłem małym dzieckiem dla zabawy rysowałem zwierzęta. Nie poszedłem na uniwersytet czy do jakiejkolwiek szkoły artystycznej, uczyłem się samodzielnie z książek i dzieł wielu innych artystów.

Kiedy nastąpił ten moment kiedy wiedziałeś co chcesz robić w życiu i czy to była trudna decyzja, dlaczego wybrałeś życie artysty?

Kiedyś nie mogłem w nocy zasnąć. Może to było kilka lat temu... Chciałem dalej rysować, ale nie miałem pieniędzy nawet żeby kupić markery. Z tego powodu, nie miałem ochoty żyć. Starałem się myśleć tylko o rysowaniu, które było jedynym sensem mojego życia. To nie był trudny wybór iść własną drogą. Powód jest niezwykle prosty. Po prostu robię to, co co kocham.

Jakie cechy powinien posiadać artysta, co ich wyróżnia od zwykłych ludzi?

Nie sądzę, że istnieje wspólna cecha artystów. Na pewno jest wielu, którzy pokazują lub wyrażają własne myśli tak, że ludzie myślą: "Artyści wydają się być niezależni". Ale w rzeczywistości oni nie myślą, że są wolni. Uważam, że artyści powinni widzieć więcej od tych, którzy nie pracują w dziedzinie sztuki. Powinni zdawać sobie sprawę z tego co im się podoba, jak to wyrazić, w jaki sposób przekazać to innym.

Krótko mówiąc, bycie artystą nie oznacza bycia innym od wszystkich, tylko robieniem rzeczy na swój własny sposób.

Jakie rady dałbyś początkującym, z jakimi problemami w życiu może się spotkać artysta?

"Rób to co kochasz. Nie podążaj za innymi."

Należy tylko pamiętać to zdanie i reszta rozwiąże się sama. Trudności finansowe mogą być problemem i przez to młody artysta może nie być usatysfakcjonowany swoją pracą, nie należy jednak podążać za gustami innych ludzi. Po prostu robić dalej to co się robi i kierować się własnymi odczuciami.

Jak na początku promowałeś swoje prace ile zajęło aż zacząłeś być rozpoznawalny?

Byłem szczęściarzem. W 2007 roku ukończyłem liceum, zacząłem wtedy pokazać obrazy na Deviantart. Po miesiącu moje prace zaczęto wystawiać na głównej stronie Deviantart. To było głównym powodem, dla którego wielu ludzi zaczęło rozpoznawać moje grafiki.

Masz jakiś idoli, artystów których podziwiasz?

Już od 9 klasy interesowałem się projektantami mody i od tego momentu zacząłem się też interesować malarstwem Zak'a Smith'a, tak było aż do 12 klasy. Potem zacząłem poznawać malarstwo abstrakcyjne np. Kandinski. Obecnie najbardziej lubię Kris'a Kuksi.

Co uważasz za swój największy sukces?

Dla mnie największym osiągnięciem jest właśnie malarstwo, a nie to co robiłem później np. w mediach. Nowe obrazy zawsze zawierają element moich doświadczeń, umiejętności i zdobytej wiedzy i są dla mnie wskaźnikiem moich postępów.

Jak długo zajmuje Ci praca nad każdym projektem, jakich materiałów używasz, jak przebiega proces twórczy?

Nie jestem pewien, jak długo to trwa. Po prostu losowo pracuję nad danym projektem (zawsze mam kilka WIPs) i maluję kilka na raz. Wydaje mi się, że zazwyczaj jest to około 100 godzin na jedną dużą pracę. Wszystko zależy od wielkości grafiki.

Zazwyczaj pracuję z markerami i długopisami / kredkami / ołówkami / tuszem, ale czasami maluję również farbami akrylowymi.

Proces jest bardzo prosty. Po pierwsze, wyobrażam sobie kolor i kształt. Po drugie, robię szkic i zaczynam rysować. Potem poprawiam wszystkie niedociągnięcia i sprawdzam czy uchwyciłem zamysł i uczucia, o których myślałem.


Od kilku lat z sukcesami wystawiasz swoje prace na całym świecie. Jakaś wystawa szczególnie zapadła Ci w pamięć?

To był "Street Art Project from Castro of Israel" (2012). Wystawa odbywała w Izraelu i trwała 2 tygodnie. 13 artystów rysowało na ulicy, a każdy przechodzień mógł zobaczyć proces tworzenia. W budynku obok, było kilka sklepów gdzie sprzedawali koszulki z pracami artystów. Myślę, że to dobry projekt, ponieważ rentowność i artyzm ze sobą współgrały. Dołączyłem do tego projektu przez przypadek, ale dzięki temu miałem szansę przyjechać do Izraela i poznać innych twórców, to była dla mnie ogromna szansa. Ponadto, mogłem doświadczyć więzi między artystami i widzami. To było bardzo zabawne, coś podobnego do uczucia jakie mają słynni piosenkarze na koncertach. 

Twoje dzieła biorą udział w kampaniach reklamowych, zacząłeś sprzedawać własną markę, obudowy na telefon, kosmetyczki. Czujesz się biznesmenem?

Zdecydowanie NIE. Jestem po prostu artystą. Moja agencja zajmuje się sprawami biznesowymi, ja tylko maluję. To praca agencji skupia się na sprzedaży produktu z moją grafiką, należy to oddzielić. Produkty wykorzystujące moje dzieła są wynikiem współpracy artysty i firmy i są sposobem dotarcia do większej grupy odbiorców. Angażuję się w proces twórczy, ale nie interesują mnie sprawy dotyczące zysku. Myślę, że to jest nałożenie ograniczeń samemu sobie, jeżeli tworzy się tylko dla pieniędzy. Ja nie lubię pracować w ten sposób.

Gdzie się widzisz za kolejnych kilka lat, jakie są twoje plany i marzenia?

Myślę, że przez najbliższych kilka lat będę kontynuował serię ICON. Pierwsza, Devon Aoki (2013), jest zakończona i jest pierwszym obrazem cyklu ICON, a ja zamierzam zrobić ich co najmniej 20. Chciałbym pokazać je wszystkie na raz (To jest moje małe marzenie :) ). Ciężko jest malować wiele wielkoformatowych obrazów, więc niecierpliwie czekam na zorganizowanie wystawy. Chciałbym też dotrzeć ze swoimi pracami do jak największej liczby ludzi, poprzez albumy, karty, czy inne tego typu rzeczy. Oczywiście, to na razie tylko moje plany, naprawdę chciałbym tworzyć coraz więcej pięknych dzieł sztuki.

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas.

Dziękuję.ENGLISH VERSION:

Hello! Tell us a bit about yourself.

Hi, I am a 25 year old artist. I love natural beauty and harmony and I always try to express about it.

Since when have you been doing art? Did you finish any art school?

Since when I was 17 year old in earnest, I was drawing animals just for fun when I was a little kid. I did not go to university or any art schools. I just have learned myself with some books and many other artists' works.

When was the moment when you realized what you want to do in life? It was a difficult decision?

There was a moment I did not want to fall asleep. Maybe it was a few years ago. I wanted to keep drawing but I even had no money to buy some markers or something like that. And because of that, I had no desire to live. I tried to think only drawing since drawing was the only reason I could do everything and it still keeps me alive. It was not difficult to choose and go my own way. The reason is extremely simple. I just do what I only could do.

What features should have the artist?

I do not think there is a common characteristic among artists. For sure, there are a lot of artists who show (or express) their own thoughts so that makes people to think like “Artists seem to be free”. But actually they do not think they are in free in the same way as others. I can tell that artists have to know better than others who are not working in artistic field. They should know about what they like, and what they are good in express and through that, they can tell everything in their own way.

In short, what is artist is not just different from others, but who do his or her own thing.

What advice would you give a novice, what problems in life can meet the artist?

Do what you love. Don't follow other people's thoughts or interest.”

Just remember this saying and then everything is going to be solved easily. To make up for financial difficulties may cause critical fundamental problem because it could make him or her not to satisfy with his or her painting easily. So do not follow others thoughts and tastes for tiny things. Follow your own interests and your own thoughts.

How long it took until you started to be recognizable?

I was so lucky. 2007, the year I graduated from the high school. I had started to show my paintings on Deviantart, I grabbed a chance to be shown in the main page with my artwork just after a month from showing my artworks on Deviantart. That was the biggest reason how many people could recognize my artwork.

Have you got any idols, artists whose you admire?

I had an interest in fashion designers until about 9th grade, and since that I had an interest in paintings of Zak smith until 12th grade, and after that I got an interest in abstract paintings so that made me to like Kandinski. I like Kris Kuksi most these days.

What do you consider as your greatest achievement?

For me, the greatest achievement is just paintings that what I have done rather conceder from others or media. New paintings are always including my past experiences, skills, and knowledge, and they could arise as an index of new achievement to me.

How long it takes to finish each project, what materials you use, how looks the process?

I am not sure how long it takes. Because I just randomly work with a piece(I always have few WIPs). I recordedmy painting 2 times, and it seemed It usually takes around 100 hours per one big work. It could be very different with each piece's size.

I usually work basically with marker, and pen/colored pencil/pencil/ink on Paper but also work with acrylic on Canvas sometimes.

The process is very simple. First, imagine the color, shape. Second, make a sketch. And draw what I want at that time. Then I organize all messy things, and finally I check the flow of attention in the work.


For several years we can see your works in many campaigns and exhibitions. Which of the exhibition or campaign is your favourite, the most memorable?

It was "Street Art Project from Castro of Israel"(2012). It was held in Israel for 2 weeks. 13 artists were drawing on the street at the outside, and every passerby was able to see the artists drawing process. In near building, there were some shops those were selling t-shirts with the artists artworks. I think it was good project because profitability and artistry were well combined in that project. I joined that by chance and I could have a chance to go to Israel, and also could have a chance to know other artists, and that was a great opportunity to me. Furthermore, I could experience feedback between artists and crowd on the spot. It was extremely fun to have indirect experience of a feeling about a famous singer in the concert.

You started selling your works as pouches, wallets, bags, postcards, beautician etc. Are you feel like a businessman?

Absolutely NO. I am just an artist. My agency deals with things about business. I just make artworks and company’s job is to make and sell products using my artwork. It should be distinguished. The products using my artworks are performance from collaboration between an artist and a company, and the performance is just the way that many people could come across my artwork easily. I engage in the way how to be expressed efficiently but I do not concern with the part something about profit. I think it is imposing restrictions on their artworks if they follow just money. I do not enjoy working like that.

What are your plans and dreams for the next few years?

I think I would take my time for ICON series for some years. First, Devon Aoki(2013) is finished as the first painting in ICON series, and I am planning to make more about 20. I would like to exhibit them all at the same time. (It is my little dream :) ) It was hard to draw some big size paintings a lot, so this time, I am anxious for exhibiting my artworks as I said. I also want to come across my artworks to many people with the art book, or trump cards or something like that. Of course, those are just in my plan now, truly I would like to do is to be a person who could make much more beautiful artworks.

Thank you very much for your time.

Thank you.

1 komentarz:

  1. Naprawdę genialnie, że jest ktoś kto jest w stanie przeprowadzić wywiady z tak wartościowymi ludźmi! Przyjemnie się czytało. Uwielbiam artystów z pasują... naprawdę genialne są te Jego prace!

    OdpowiedzUsuń

Copyright © 2016 My Oppa's Blog , Blogger